Hírek

Interjú a Blythswood Segélyszervezettel!

2022.03.11.

 Interjú a Blythswood Románia segélyszervezet munkatársaival

Afrika Expo: A kiállítói katalógusban olvasható, hogy a „Van egy Téglám Kenyában” c. projekt erdélyi magyarok, románok és kenyaiak között létrejött partnerkapcsolat, amely a kenyai hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának a támogatására született. E közös célt szolgálva dolgozik együtt 2011 óta a romániai Blythswood segélyszervezet és a kenyai Sargy Iskola (Sargy Education Centre, Rusinga-sziget). Hogy kezdődött ez a program, miért pont a kenyai Sargy iskola lett a partnerszervezetek?

 Blythswood Segélyszervezet: 
Tulajdonképpen a gondviselés vezetett bennünket a Rusinga-szigetre, a Sargy Iskolához. Halmen Balázs már rég készült arra, hogy önkéntesként kipróbálja magát Afrikában, amikor egy önkéntestoborzó platformon találkozott Samwel Okomo, a Sargy Iskola vezetőjének a felhívásával, hogy önkénteseket keresnek az intézményébe. A lényegretörő és egyszerű felhívás megragadta Balázs figyelmét, felvette a kapcsolatot Samwellel, és egymagában kiutazott Kenyába, pár hónapra, hogy szolgálja a sziget közösségét.
Akkoriban a Sargy Iskola egy egyszerű kis bádoghelyiség volt, a tanulni vágyó gyerekek száma viszont ennél sokkal nagyobb, így megszületett Balázsban az a terv, hogy rendes iskolát kellene ide építeni. Hazatérve e terv megvalósításához toborzott támogatókat, az Erdély-szerte tartott kiselőadásainak következtében pedig a Blythswood úgy döntött, hogy felkarolja ezt a kezdeményezést. Több önkéntes is megfordult azóta Rusingán, segédkezve az építkezésben, aktívan szerepet válallva az ottani közösségi életben. Ha pedig valaki megtapasztalja azt a nagy vendégszeretetet, nyitottságot és odaadást, amit e közösség tükröz, folyamatosan visszavágyódik oda.

 

Afrika Expo: Mennyi erdélyi magyar vesz részt önkéntesként, támogatóként a munkátokban?
Blythswood Segélyszervezet: Közel 130 rendszeres támogatónk és önkéntesünk vesz részt jelenleg munkánkban, ennek körülbelül 80%-a erdélyi magyar. Hálásak vagyunk, hogy megmaradtak mellettünk és a kenyai közösség mellett annyi éven keresztül.

 

Afrika Expo: A keresztény szellemiség mennyiben hatja át munkásságotokat? Fontos vagy számít az, hogy a kedvezményezettjeitek, támogatottjaitok is keresztények legyenek, illetve egyfajta apostoli munkát végezve, a tevékenységetek által is közvetítitek a hitet?
Blythswood Segélyszervezet: A krisztusi lelkület gyakorlása nagyon fontos számunkra, ami a munkánk végzését illeti, ez viszont nem feltételezi azt, hogy a támogatóinknak és kedvezményezettjeinknek mindenképp kereszténynek kell lenniük. Magának a Blythswoodnak, mint szervezetnek sok célirányos, evangéliumi jellegű tevékenysége van, mint például bibliatáborok szervezése vagy a keresztény irodalom tejesztése, és bár Kenyában is szerveztünk már bibliatábort a diákoknak az iskolai szünidő idején, kenyai viszonylatban a vallásos lelkület nem lényeges szempont. Az önkénteseink sorában is különböző felekezetekhez tartozó személyek vannak, amikor viszont kint voltunk Rusingán, ez nem jelentett gondot abban, hogy esténként felolvassuk a napi igét, vagy elrebegjünk egy imát, asztali áldást étkezés előtt. A vallási sokszínűség kedvezményezettjeinkre is jellemző, a sziget lakói különböző felekezetekhez tartoznak, mégis együtt tudtuk dicsőíteni az Urat vasárnaponként, a templomnak minősített kis bádogépületekben, még akkor is, ha szokásaik merőben eltérnek a mieinktől. Mégis úgy gondoljuk, hogy azt a frenetikus örömöt, amit istentiszteleteiken kifejeznek és átélnek, mi is meg kellene tanuljuk és gyakoroljuk...

 

Afrika Expo: Olvastuk, hogy 2021-ben 12 fős önkéntes csapat látogatott ki Kenyába. Terveztek-e a jövőben hasonló utakat, hogyan lehet csatlakozni és milyen szakterületen tapasztalattal rendelkező önkéntesekre van szükségetek?
Blythswood Segélyszervezet: 2021 abból a szempontból bizonyult sikeres évnek, hogy míg eddig az önkénteseknek kellett finanszírozniuk saját útjukat, addig a tavalyi évben a Hungary Helps támogatásával egy igencsak népes csapatot tudtunk kiküldeni a helyszínre. Bár a járványügyi helyzet miatt a tervezett nyári kiutazást őszre kellett áttenni, az önkénteseink mind lelkesen utaztak ki, több turnusban, az itthon összegyűjtött adományokból pedig sok célunkat sikerült megvalósítani a Hungary Helps által támogatott új osztálytermek felépülése mellett. A kéthónapos ott-tartózkodásunk alatt körvonalazódott bennünk az a gondolat, hogy folyamatos jelleggel tartózkodjon egy vagy két önkéntes a helyszínen, koordinálni az elindított munkálatokat, illetve aktívan belekapcsolódni az ottani közösség életébe. Sok tervünk, elképzelésünk van, viszont mindenképp olyat próbálunk csinálni, amihez a helyiek egzisztenciálisan tudnak kötődni.
Ezen kívül szeretnénk egy újabb önkéntes utat egy nagyobb csapattal, akár a tavalyi évben, úgyhogy aki úgy érzi, hogy kötélidegzettel rendelkezik, és helyt tudna állni az építkezési, ültetési, kertgondozási munkálatokban vagy szívesen szervezne gyerekprogramokat, terápiás foglalkozásokat a helyi özvegycsoportoknak, illetve tartana infó- vagy bármilyen más tanórákat az iskolán belül, az kövesse a Facebook-oldalunkat, ott szoktuk megosztani a legfrissebb híreket, vagy a www.blythswood.ro oldalunkon a Van egy Téglám Kenyában c. fülön.


Afrika Expo: Több tevékenységet és eredményt is a Hungary Helps Program támogatásával valósítottatok meg (pl. öntözőrendszer kialakítása, az iskolaudvar renoválása, új focipálya kialakítása - oktatási segédanyagok készítése, számítógépes terem kialakítása - védőgát kialakítása a parterózió megelőzésére). Ezekből úgy tűnik, hogy az általatok támogatott sziget különleges gazdasági és társadalmi környezetben, különleges nehézségekkel küzd. Leírnátok, hogy kell elképzelni a szigeten élők életét, melyek a legnagyobb problémáik?

Blythswood Segélyszervezet: A szigeten hatalmas a szegénység, az eszközhiány. A helyiek generációkon keresztül halászattal foglalkoznak, ez jelenti a legfontosabb megélhetési módjukat, a Viktória-tóban azonban egyre kevesebb hal található, így a halászok éjjel-nappal a tavon tartózkodnak, sokszor életüket is veszélyeztetve, esőben-viharban. A halhiány miatt így a szegénység kiéleződött, a helyiek pedig más megélhetési alternatívákat keresnek, mint amilyen az állattenyésztés vagy a veteményeskert, ezek azonban nagyon különböznek a halászattól, más befektetésű munkákról lévén szó. Így mi a meglévő paradigmaváltozásokat támogatjuk jelenleg munkánkkal, egy mintafarm kialakításával: ezen belül például az iskolakert egy kisebb részében létrehoztunk egy csepegtetős öntözőrendszert, illetve felástuk a kertet, és paradicsomot, babot, borsót ültettünk, ezzel támogatva az iskola konyhájában elkészült ételeknek a minőségi, illetve a mennyiségi gyarapodását, valamint az önfenntartó életmódot, a termesztett növényekből való bevétel ugyanis az iskola javára lesz fordítva.
A szegénység velejárójaként a helyiek bádog- vagy sárépületekben élnek, melyeket olykor bútorozni is csak nagyon szegényesen tudnak, így nem ritka, hogy a népes családokban a gyerekek a földön alszanak. Mivel a lakhelyek elnyomó többsége nem rendelkezik elektromossággal, kinti tűzhelyen főznek, a vizet pedig a tóról hordják a nők és gyerekek a fejükre illesztett korsókban. Az orvosi ellátás is nagyon hiányos: a legközelebbi orvosi rendelő is nagyon messze helyezkedik el tőlük, így nemcsak magát az orvosi ellátást kell fizetni, hanem az utat is a legközelebbi rendelőig, ezért sokszor a szegénység arra kényszeríti őket, hogy probléma esetén ne forduljanak orvoshoz (ezért oly gyakori még mindig a kisgyerekek körében a malária elhalálozási ráta, mert a betegség nincs időben felfedezve és kezelve). Nagyon sok a szigeten az özvegy, illetve a félárva vagy árva gyerek, kik csakis az oktatásban látják a legbiztosabb kitörési módot e szegény életkörülményekből. Ezért a szülők többsége nagyon fontosnak tartja, hogy gyereke mindenképp tanuljon, illetve továbbtanuljon; a szigeten több más iskola is található, azoknak a színvonala azonban messze hátramarad a Sargy Iskoláé mellett, ahol az angolnyevű oktatás a kötelező, hisz az is sokat segít majd később a fiataloknak a kitörésben, elhelyezkedésben.

 

Afrika Expo: A Hungary Helps Program támogatott tevékenységei közül melyeket tartjátok a legfontosabbaknak? Esetleg van-e olyan személyes vagy szívhez szóló történeted, amit megosztanál velünk arról, hogyan, mennyiben, miben változtatta meg egy általad ismert helyi lakos életét valamelyik projekt eredményetek?
Blythswood Segélyszervezet: A Hungary Helps Program nagyon széles körben támogatta és támogatja tevékenységeinket, hirtelen ki sem lehetne ragadni egyet, amit fontosabbnak tartunk a többinél. Személy szerint nagy öröm számunkra, hogy a megmaradt négy tanterem felépítése mellett a Hungary Helps támogatásával idén nekifoghatunk a tanári lakások felépítésének, ugyanis nagyon megérintett minket kinttartózkodásunk alatt, hogy milyen körülmények közt élnek ezek az emberek: egymás mellé helyezett, ablaktalan és szellőzetlen kis bádoghelyiségekben laknak a tanárok népes családjukkal, a földön alszanak, hogy több helyük legyen, amikor pedig főznek, a kis „lakásukat” elárasztja a füst. Különösen az I. osztályban tanító hölgy sorsa érintett meg bennünket: három kisfia van, egy 6 hónapos baba, illetve két óvodás, kiket egyedül kell gondoznia, hisz férje csak más településen talált magának munkahelyet. A kisbaba a csupasz földön üldögél naphosszat, a porral vagy földdarabkákkal szokott eljátszani, ha épp nem édesanyja hátára kötve követi azt a ház körüli teendők elvégzésében. Amikor elindítottuk a munkálatokat az új tanári lakások felépítésére, az az örömteli gondolat töltött el mindannyiunkat, hogy (legalább) e kisbaba nem bádogházban fog felnőni.

 

 

Afrika Expo: Havi 15 euróval lehet támogatni a Sargy iskola diákjainak iskoláztatását. Hogyan lehet becsatlakozni a programba és hány diáknak kerestek még távörökbefogadó szülőket?
Blythswood Segélyszervezet: A diákok támogatása jelenleg indirekt rendszer formájában működik. A havi 15 euró egy gyerek teljes iskoláztatási költségeit fedezi, ide tartozik a tanárok fizetése (ez jelenleg a legnagyobb tétel az iskola költségeinek a listáján), a gyerekek napi étkeztetése, a fogyó anyagok, illetve a diákok egyenruhája és tankönyvei. Mivel jelenleg a több, mint 250 diák közül csak körülbelül a fele részesülne effajta havi támogatásban, az összeget a teljes iskola kapja, és a prioritások szerint osztódik, hisz fontosnak tartjuk, hogy a diákok egyenlő módon részesüljenek a támogatásokból.
Minden havi támogatás nagyon sokat jelent a diákok és az iskola számára, tulajdonképpen elképzelhetetlen, hogy egyetlen támogatás is mennyit tudna segíteni sorsukon, ezért bátorítunk mindenkit arra, hogy járuljon hozzá e gyerekek öröméhez, kitörési lehetőségeikhez azáltal, hogy havi rendszerességgel támogatja iskoláztatásukat. Az érdeklődőket szeretettel várjuk a www.blythswood.ro honlapunkra, ahol a Van egy Téglám Kenyában fülön belül van a Támogass gomb, ott pedig minden információ megtalálható.

 

Afrika Expo: Első alkalommal vetettek részt az Afrika Expón. Milyen benyomásokat, tapasztalatokat szereztetek?
Blythswood Segélyszervezet: Számunkra nagy élményt jelentett az Afrika Expó: öröm volt megismerni az Afrikában tevékenykedő szervezetek széles és színes palettáját, nagyon érdekes beszélgetéseink voltak e szervezetek képviselőivel, így bátran elmondhatjuk, hogy sokat tanultunk, inspirálódtunk az esemény alatt. Reméljük, hogy az Expón elindult beszélgetések érdemleges partnerkapcsolatokhoz vezetnek majd a közeljövőben!