Hírek

Interjú Azbej Tristannal, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárral

2022.03.09.

- A Hungary Helps Program számára miért fontos Afrika?

- Azbej Tristan: Abban a legtöbben egyetértenek, hogy Afrika a jövő kontinense. Azonban szélsőségesen eltérő vélemények vannak azzal kapcsolatban, hogy mit hoz ez a jövő.

 

Vannak, akik az afrikai robbanásszerűen növekvő népességszám, illetve az ottani humanitárius válságok miatt úgy tekintenek az afrikai kontinensre, mint egy időzített bombára. Mások pedig a korlátlan lehetőségek földrészeként tekintenek rá, azzal a szándékkal, hogy Afrika gazdagsága és az egyre növekvő piacait idővel ki lehet aknázni. Ezzel szemben a magyar kormány a józan ész és az együttérző szív megközelítésével tekint az afrikai kontinensre is. Mi egyrészt látjuk a fenyegető veszélyeket, amelyek a túlnépesedésből, az elsivatagosodásból, a gazdasági fejletlenségből és a mindezek hatására egyre erősödő fegyveres konfliktusokból fakadnak, és sokszor vallási üldöztetésekkel is együtt járnak. Látjuk az ezzel járó - Európára leselkedő - fenyegetést, hogy az afrikai forrású migráció elviselhetetlen terhet és veszélyt fog jelenteni a földrészünkre. Ugyanakkor emberségesen és keresztényi szolidaritással közelítjük meg az afrikai közösségeket és népeket. Mi úgy gondoljuk, hogy az mindannyiunk hasznára válik, ha az ismert közmondás szellemében járunk el: „nem halat adunk az ott élőknek, hanem megtanítjuk őket halászni”. Ezáltal ezek a térségek fejlődésnek indulhatnak, az itt élő közösségek pedig önfenntartóvá válnak, nem mellékesen a szülőföldjükön tudnak maradni, és egy tiszteleten alapuló, kölcsönös előnyt jelentő partnerség alakulhat ki Magyarország és az Afrikai országok között. Ennek a szolidáris megközelítésnek a kifejeződése maga a Hungary Helps Program, amely egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy Afrikában az üldöztetést szenvedő keresztény közösségek és más sérülékeny közösségek irányába forduljon, humanitárius, oktatási és fejlesztési támogatással.

 

- Milyen tevékenységet végez a Hungary Helps Afrikában?

- Azbej Tristan: A Hungary Helps Magyarország nemzetközi humanitárius segítségnyújtási programja elsősorban arról ismert, hogy a különböző üldöztetést vagy szükséget szenvedő vallási közösségekhez fordul. Az viszont kevésbé ismert, hogy ennél jóval tágabb a tevékenységi köre. Tevékenységünk az emberségesség alapelvén nyugszik. Ennek szellemében többfajta támogatást nyújtunk a szubszaharai kontinensrész 18 országában: akut fegyveres konfliktus és természeti katasztrófák esetén humanitárius gyorssegélyezés keretében életmentő segítséget adunk rászoruló közösségeknek. Fegyveres konfliktus pusztításához kapcsolódóan jelentős újjáépítési programjaink vannak például Nigériában, de akár említhetném Mozambikot is. Valamint számos olyan szociális illetve oktatási, szakképzési programunk is van, amelyek ezeknek a társadalmaknak az ellenállóképességét erősítik, a legkiszolgáltatottabb csoportjait igyekeznek segíteni. Különösen ez a terület, a hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatása, oktatása és megerősítése az, ahol számos eredményt tudtunk felmutatni a civil szervezetekkel való együttműködésünk nyomán.

 

- Hogyan értékeli a magyar humanitárius szervezetekkel való együttműködést?

- Azbej Tristan: A Hungary Helps Program a humanitárius civil szervezetekkel való együttműködése olyan lehetőségeket fon egybe, amelyek csak együtt vezethetnek igazán tartós eredményre. A Hungary Helps Program, mint nemzeti humanitárius segítségnyújtási program több mint 50 országban nyújtott már támogatást. Ezek jellemzően anyagi támogatások és bár a programunk a személyességen alapszik, valójában a magyar embereknek a szolidaritását a személyes kapcsolatok szintjén az tudja megjeleníteni, hogyha civil szervezetekkel dolgozunk együtt, akik az anyagi támogatáson túl a saját emberi gesztusaikkal, elköteleződésükkel és az odafordulásukkal teljesítik ki a jószolgálatunkat. A civil szervezetek elkötelezettségét a Programban dolgozó szakemberek magas szakmai felkészültsége tovább erősíti, így számolhatunk be közös sikertörténetekről Nyugat-Afrikától kezdve egészen Dél-Afrikáig, beleértve a szegénynegyedekben felépített iskolákat, a szakképzéssel megerősített ellátást, vagy éppen a fenntarthatósági tudatosságot erősítő programokat. Ezért itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem civil partnereinknek ezt a közös jószolgálatot és egyúttal hadd fejezzem ki abbéli reményemet, hogy együttműködésünket a jövőben is hasonló sikerességgel tudjuk folytatni.

 

 

 

Azbej Tristan a 10. Hungary Helps Afrika Expo Konferenciáján, 2022. március 4.-én. Fotó: Kanti Dorottya