Hírek

Üzleti lehetőség Marokkóban- bemutatkozik a HTCC marokkói irodája!

2017.02.27.

 A HTCC, a 6. HTCC Afrika Expo és Vásár névadó gyémánt szponzora, és legnagyobb kiállítója öt afrikai országban tart fenn irodát. A HTCC képviselőjét, Orosz Pétert most a HTCC marokkói sikereiről, és tevékenységéről kérdeztük. 

Afrika Expo: Milyen tevékenységet folytat Marokkóban a HTCC, milyen céllal jött létre?
HTCC: A Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ (HTCC) kettős céllal jött 2013-ban létre: célunk egyfelől, hogy segítsük a magyar vállalkozásokat a külpiacra jutásban, és elsősorban olyan távoli desztinációk meghódításában, amelyek esetében a személyes jelenlét, valamint a helyi viszonyok ismerete a siker elengedhetetlen feltételei. Ennek érdekében a legkülönfélébb üzleti szolgáltatásokat vállaljuk: foglalkozunk üzleti és befektetési tanácsadással, a helyi exportlehetőségek feltérképezésével, ellátjuk a magyar vállalatok, termékeik, technológiáik, valamint szolgáltatásaik helyi piacra történő bevezetéséhez kapcsolódó feladatokat, így például piackutatásokat végzünk, megszervezzük a kiállításokon és konferenciákon történő részvételüket, illetve helyi kapcsolatokat építünk és lobbitevékenységet látunk el.
Másfelől tapasztalatunk jól mutatja, hogy a kereskedelem terén elért eredményeinket nem kezelhetjük elszigetelten a kultúra terén tett erőfeszítéseinktől, hiszen a két terület szorosan összefonódik. Így a HTCC jelenleg egy olyan modellt követ, amely keretében bizonyos célországokban képviseleteket, úgynevezett „Magyar Házakat” tart fenn, amelyeket olyan munkatársak vezetnek, akik jól ismerik a helyi szokásokat és piaci lehetőségeket, illetve jártasok a helyi üzleti és gazdasági körökben. Ez a helyi jelenlét nagy segítségünkre van abban, hogy olyan hosszú távú együttműködéseket tudjuk kialakítani, amelyek a két ország közti kapcsolatot is érezhetően szorosabbra fűzik, és létrejön általuk az adott országban egy „magyar sziget”, ahol nem csupán üzletek köttetnek, hanem a hazai kultúra és tudás is összpontosul.
A fenti feladatokat ellátó első külföldi képviseletünket éppen Rabatban nyitottuk meg 2013-ban, és bátran állíthatjuk, hogy üzleti szempontból azóta is a legaktívabb Házunkról beszélünk. 2015-ben a HTCC marokkói képviselete új vezetőt kapott dr. Steier József országigazgató személyében, és Marrákesbe költözött. Az ő felkészültségének, dinamizmusának és kapcsolatépítő készségének köszönhetően ma már széles körben ismerik és elismerik Marokkóban a HTCC-t, és kialakult egy olyan kölcsönös bizalom, amelyre a továbbiakban reményeink szerint számos sikeres üzletet tudunk majd építeni.
 

Afrika Expo: Milyen sikereket ért el fennállása óta? 

HTCC: A legnagyobb sikerünk mindenképpen az, hogy a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ mára már egy jól csengő fogalom Marokkóban, melynek tevékenységét a helyi üzleti és a döntéshozói körök is elismerik és figyelemmel követik, keresve a szorosabb együttműködés lehetőségét. A már említett szereplőkön kívül mára már kiváló az együttműködés a budapesti Marokkói Nagykövetséggel, valamint a rabati Magyar Nagykövetséggel egyaránt. Sokatmondó, hogy ezen partnereink is felismerték, hogy egy jó együttműködés kialakítása immár közös érdek, és hogy közös erőfeszítéssel leszünk csak képesek igazán komoly sikereket elérni.
De hogy két konkrét példákat is említsek a közelmúltból: június legelején vittünk ki egy tízfős üzleti delegációt Marokkóba. Az út első állomásaként Casablancában vehettek a magyar cégek részt egy üzleti Fórumon, melyet Tromler Miklós rabati nagykövetünk nyitott meg. A magyar delegáció tagjai számos területet képviseltek, hiszen az energetikától kezdve az építő- és az élelmiszeriparon át egészen a mezőgazdaságig sikerült felvonultatnunk egy igen színes hazai kínálatot, amely sikeresen felkeltette a marokkóiak érdeklődést. A cégeknek lehetőségük adódott konkrét B2B tárgyalásokat folytatni marokkói partnerekkel, akikkel ily módon megkezdődhetett a kapcsolatépítés.
Ezt követően a Dakhlában megrendezett I. Dakhlai Agrárkiállításon vettünk részt, melyre kapcsolatainknak és az utat megelőző előkészítő munkának köszönhetően díszvendégként érkeztünk. A magyar cégek az Expo három napja alatt két impozáns standon tudták bemutatni a helyi közönségnek termékeiket. Egy igen komoly horderőjű eseményről beszélünk, amelyről több országos televízió is beszámolt, szervezői pedig királyi gratulációban is részesültek. Ezen a rendezvényen partnereinknek sikerült olyan együttműködési megállapodásokat és szándéknyilatkozatok kötniük újdonsült helyi üzletfeleikkel, melyekre komoly sikerek épülhetnek a továbbiakban – de volt olyan is, aki már konkrét üzlettel tért haza.

Az igen eredményes dakhlai utat követően Charafat Afailal, Marokkó vízügyi minisztere tett látogatást július utolsó napjaiban Balogh Sándornál, a HTCC alapítójánál. A miniszter asszony a magyar Belügyminisztérium meghívására érkezett ugyan Budapestre, hogy a felek keretszerződést kössenek, amelyben lefektetik a jövőbeni vízügyi együttműködés alapjait, és noha mindössze két napot töltött Magyarországon, mégis szakított arra is időt, hogy ellátogasson a HTCC székházában, és delegációjával együtt – melynek tagja volt Noureddine Benomar, Marokkó Budapesten akkreditált nagykövete is –, egy nagyon kellemes hangulatú vacsorát töltött el a HTCC munkatársaival. Azt gondolom, a fenti példák tökéletesen illusztrálják azt, hogy a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ mára megkerülhetetlen szereplője a magyar-marokkói kapcsolatoknak.

Afrika Expo:
Milyen a két ország közötti kapcsolat?

HTCC: A kulturális és tudományos területeken a két ország közti együttműködés egészen az 1970-es évekre nyúlik vissza. A rendszerváltást követően azonban Magyarország egyik napról a másikra egy teljesen új geopolitikai helyzetre ébredt, hiszen azokkal az országokkal, amelyek azidáig évtizedeken keresztül a partnereink voltak, hirtelen megszakadtak a kapcsolataink, és fokozatosan elveszítettük ottani piacainkat. Marokkó is ezen országok közé sorolható, és ma kulcsfontosságú, hogy a kölcsönös bizalmat újraépítsük.
Ez a folyamat azonban már érzékelhetően megkezdődött, amit kiválóan illusztrál az a tény, hogy a magyar exportbővülésnek köszönhetően – elsősorban a gépipar, a villamossági eszközök, illetve vegyipar eredményeinek köszönhetően – 2010 és 2014 között az országaink közti kétoldalú külkereskedelmi termékforgalom megkétszereződött, és a gazdasági kapcsolatok folyamatosan erősödnek. Az évek óta töretlenül tartó fejlődés fontos előzménye volt, hogy 2009-ben a marokkói külkereskedelmi miniszter Budapesten aláírta a Gazdasági Együttműködési Megállapodást, amely aláírást követően 2010 végén megtartották az első Gazdasági Vegyes Bizottsági ülést Rabatban. Ebben az évben alakult meg a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács is, amely szervezésében 2011 őszén marokkói üzleti delegáció látogatott Magyarországra. Az elmúlt években a közúti közlekedés, a beruházásvédelem és a kettős adózás elkerülése területén is születtek új egyezmények, illetve a 2015. december 11-én Budapesten megrendezett Gazdasági Vegyes Bizottsági ülésen négy gazdasági tárgyú együttműködési megállapodást is aláírtak a két ország képviselői.
Marokkó egy politikailag stabil alkotmányos monarchia, melynek gazdasága és társadalma igen dinamikusan fejlődik, és intézményes berendezkedése sok tekintetben igen közel áll az európai országokéhoz. Marokkó legfőbb külkereskedelmi partnere az Európai Unió, exportjuk több mint fele az EU felé irányul, és a bilaterális forgalom folyamatos növekedést mutat. Véleményem szerint elsősorban ezen tényezők magyarázzák, hogy Marokkó jelenleg hazánk negyedik-ötödik legfontosabb kereskedelmi partnere tud lenni az afrikai kontinensen Dél-Afrika, Egyiptom és Nigéria után, amelyek lényegesen nagyobb piacok.
A HTCC szemszögéből nézve Marokkóval van a legrégebben kialakított gazdasági kapcsolatrendszerünk: a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács 2010-es megalakítása óta több mint egy tucat delegációs út került sikeresen lebonyolításra, és széles üzleti kapcsolatrendszer épült ki, aminek eredményeként konkrét üzletek is köttettek már.

Afrika Expo: Milyen területeken lehet erősíteni ezeket a kapcsolatokat?
HTCC: A bilaterális kapcsolatok Magyarország és Marokkó között alapvetően minden területen tovább erősíthetjük a következő időszakban. Néhányat mégis érdemes volna kiemelni, ilyen például az oktatás és a kultúra területe. Tapasztalatból tudjuk, mennyit jelentenek például azok a kapcsolatok, amelyeket még a rendszerváltás előtti – Magyarország által több afrikai és ázsiai partnerország számára biztosított – ösztöndíjlehetőségeknek köszönhetünk. Azok a külföldi állampolgárok, akik abban az időszakban Magyarországon éltek és tanultak a mai napig öregbítik országunk hírnevét, és hálózatuk igen komoly kapcsolati potenciált jelent. Sajnos egy bő generáció kimaradt, így mihamarabb célszerű volna nagyobb hangsúlyt fektetni erre a területre.
Egy Magyarországot Marokkóval összekötő közvetlen légijárat beindítása ugyancsak egy kiemelkedően fontos eszköze lenne az üzleti és a turisztikai kapcsolatok fellendítésének. Ez egyébként már egy ideje ismét napirenden van, reménykedjünk benne, hogy a projekt mihamarabb sikeresen meg is valósul. Oszágaink közti gazdasági együttműködést szükséges tovább mélyítenünk, intézményes értelemben, valamint a személyes üzleti kapcsolatok szempontjából egyaránt. Világosan fel kell térképezni és bővíteni kell a magyar cégek részére a külpiacra lépéshez biztosított támogatási lehetőségeket, illetve ebben a relációban kiemelkedően fontos a személyes kapcsolat, ha üzleteket akarunk kötni: a magyar cégeknek meg kell jelenniük a jelentősebb marokkói vásárokon és konferenciákon, részt kell venniük a releváns B2B fórumokon, és proaktívabbnak kell lenniük, hogy sikereket érjenek el a jövőben.

 

Afrika Expo: Mik a közeli és a távoli tervek?

HTCC: Marokkó tekintetében a HTCC következő feladatai között a júniusi casablancai és dakhlai kiutazás eredményeinek konkretizálása mindenképpen az egyik prioritásunk. Akkori erősfeszítéseinket a következő időszakban kell majd aprópénzre váltanunk, a megkezdett együttműködéseket pedig tovább kell erősítenünk. Ezeken felül természetesen párhuzamosan futnak egyéb, már megkezdett projektjeink is például a mezőgazdasági együttműködés, vagy az űrkutatás tekintetében, amelyeket ugyancsak meg kell próbálnunk sikerre vinni.
Egy teljesen friss fejlemény továbbá, hogy a HTCC a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése, üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás győztese Marokkó vonatkozásában. Az augusztus 10-én aláírt szerződés értelmében elsődleges feladatunk, hogy „a célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítsük az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar mikro-, kis- és középvállalkozások külpiacra jutását” az országban. Ennek értelmében a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ tulajdonképpen ugyanazt a tevékenységet fogja folytatni Marokkóban, amelyet eddig is végzett, de immár állami erőforrásokkal megerősítve teheti majd mindezt.

Ez a siker a mi olvasatunkban egy újabb mérföldkő, hiszen immár kormányzati szinten is elismerték eddig működésünk eredményességét, és nyitottak az együttműködésre. Kulcsfontosságú lesz ezt az együttműködést tartalommal és közös sikerekkel megtölteni.